Forum und email
ncurses_doupdate

ncurses_doupdate

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_doupdate -- Write all prepared refreshes to terminal

Popis

bool ncurses_doupdate ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Compares the virtual screen to the physical screen and updates the physical screen. This way is more effective than using multiple refresh calls.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.