Forum und email
ncurses_clrtoeol

ncurses_clrtoeol

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_clrtoeol -- Clear screen from current position to end of line

Popis

bool ncurses_clrtoeol ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Erases the current line from cursor position to the end. Blanks created by ncurses_clrtoeol() have the current background rendition.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.