Forum und email
ncurses_def_prog_mode

ncurses_def_prog_mode

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_def_prog_mode -- Saves terminals (program) mode

Popis

bool ncurses_def_prog_mode ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Saves the current terminal modes for program (in curses) for use by ncurses_reset_prog_mode().

Návratové hodnoty

Returns FALSE on success, otherwise TRUE.