Forum und email
ncurses_def_shell_mode

ncurses_def_shell_mode

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_def_shell_mode -- Saves terminals (shell) mode

Popis

bool ncurses_def_shell_mode ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Saves the current terminal modes for shell (not in curses) for use by ncurses_reset_shell_mode().

Návratové hodnoty

Returns FALSE on success, TRUE otherwise.