Forum und email
ncurses_del_panel

ncurses_del_panel

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_del_panel -- Remove panel from the stack and delete it (but not the associated window)

Popis

bool ncurses_del_panel ( resource panel )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

panel