Forum und email
ncurses_delay_output

ncurses_delay_output

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_delay_output -- Delay output on terminal using padding characters

Popis

int ncurses_delay_output ( int milliseconds )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

milliseconds