Forum und email
ncurses_delch

ncurses_delch

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_delch -- Delete character at current position, move rest of line left

Popis

bool ncurses_delch ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Deletes the character under the cursor. All characters to the right of the cursor on the same line are moved to the left one position and the last character on the line is filled with a blank. The cursor position does not change.

Návratové hodnoty

Returns FALSE on success, TRUE otherwise.