Forum und email
ncurses_getmouse

ncurses_getmouse

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_getmouse -- Reads mouse event

Popis

bool ncurses_getmouse ( array &mevent )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

ncurses_getmouse() reads mouse event out of queue.

Seznam parametrů

mevent

Event options will be delivered in this parameter which has to be an array, passed by reference (see example below).

On success an associative array with following keys will be delivered:

  • "id" : Id to distinguish multiple devices

  • "x" : screen relative x-position in character cells

  • "y" : screen relative y-position in character cells

  • "z" : currently not supported

  • "mmask" : Mouse action

Návratové hodnoty

Returns FALSE if a mouse event is actually visible in the given window, otherwise returns TRUE.

Příklady

Příklad 1. ncurses_getmouse() example

<?php
switch (ncurses_getch()){
  case
NCURSES_KEY_MOUSE:
    if (!
ncurses_getmouse(&$mevent)){
      if (
$mevent["mmask"] & NCURSES_MOUSE_BUTTON1_PRESSED){
        
$mouse_x = $mevent["x"]; // Save mouse position
        
$mouse_y = $mevent["y"];
      }
    }
  break;

  default:
    
/* .... */
}
?>