Forum und email
ncurses_getyx

ncurses_getyx

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_getyx -- Returns the current cursor position for a window

Popis

void ncurses_getyx ( resource window, int &y, int &x )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window

y

x