Forum und email
ncurses_has_ic

ncurses_has_ic

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_has_ic -- Check for insert- and delete-capabilities

Popis

bool ncurses_has_ic ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Checks whether the terminal has insert and delete capabilities.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if the terminal has insert/delete-capabilities, FALSE otherwise.

Viz také

ncurses_has_il()