Forum und email
ncurses_has_colors

ncurses_has_colors

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_has_colors -- Check if terminal has colors

Popis

bool ncurses_has_colors ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Checks wether the terminal has color capacities.

Návratové hodnoty

Return TRUE if the terminal has color capacities, FALSE otherwise.