Forum und email
ncurses_inch

ncurses_inch

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_inch -- Get character and attribute at current position

Popis

string ncurses_inch ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Returns the character from the current position.

Návratové hodnoty

Returns the character, as a string.