Forum und email
ncurses_init_color

ncurses_init_color

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_init_color -- Set new RGB value for color

Popis

int ncurses_init_color ( int color, int r, int g, int b )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

color

r

g

b