Forum und email
ncurses_init_pair

ncurses_init_pair

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_init_pair -- Allocate a color pair

Popis

int ncurses_init_pair ( int pair, int fg, int bg )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

pair

fg

bg