Forum und email
ncurses_init

ncurses_init

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_init -- Initialize ncurses

Popis

void ncurses_init ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Initializes the ncurses interface and must be used before any other ncurses function call.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.