Forum und email
ncurses_insertln

ncurses_insertln

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_insertln -- Insert a line, move rest of screen down

Popis

int ncurses_insertln ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Inserts a new line above the current line. The bottom line will be lost.