Forum und email
ncurses_insstr

ncurses_insstr

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_insstr -- Insert string at current position, moving rest of line right

Popis

int ncurses_insstr ( string text )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

text