Forum und email
ncurses_instr

ncurses_instr

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_instr -- Reads string from terminal screen

Popis

int ncurses_instr ( string &buffer )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Reads a string from the terminal screen and returns the number of characters read from the current character position until end of line.

Seznam parametrů

buffer

The characters. Attributes will be stripped.

Návratové hodnoty

Returns the number of characters.