Forum und email
ncurses_isendwin

ncurses_isendwin

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_isendwin -- Ncurses is in endwin mode, normal screen output may be performed

Popis

bool ncurses_isendwin ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Checks if ncurses is in endwin mode.

Návratové hodnoty

Returns TRUE, if ncurses_endwin() has been called without any subsequent calls to ncurses_wrefresh(), FALSE otherwise.

Viz také

ncurses_endwin()
ncurses_wrefresh()