Forum und email
ncurses_mousemask

ncurses_mousemask

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_mousemask -- Sets mouse options

Popis

int ncurses_mousemask ( int newmask, int &oldmask )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Sets mouse events to be reported. By default no mouse events will be reported.

Mouse events are represented by NCURSES_KEY_MOUSE in the ncurses_wgetch() input stream. To read the event data and pop the event of queue, call ncurses_getmouse().

Seznam parametrů

newmask

Mouse mask options can be set with the following predefined constants:

 • NCURSES_BUTTON1_PRESSED

 • NCURSES_BUTTON1_RELEASED

 • NCURSES_BUTTON1_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON1_DOUBLE_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON1_TRIPLE_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON2_PRESSED

 • NCURSES_BUTTON2_RELEASED

 • NCURSES_BUTTON2_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON2_DOUBLE_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON2_TRIPLE_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON3_PRESSED

 • NCURSES_BUTTON3_RELEASED

 • NCURSES_BUTTON3_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON3_DOUBLE_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON3_TRIPLE_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON4_PRESSED

 • NCURSES_BUTTON4_RELEASED

 • NCURSES_BUTTON4_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON4_DOUBLE_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON4_TRIPLE_CLICKED

 • NCURSES_BUTTON_SHIFT>

 • NCURSES_BUTTON_CTRL

 • NCURSES_BUTTON_ALT

 • NCURSES_ALL_MOUSE_EVENTS

 • NCURSES_REPORT_MOUSE_POSITION

As a side effect, setting a zero mousemask in newmask turns off the mouse pointer. Setting a non zero value turns mouse pointer on.

oldmask

This will be set to the previous value of the mouse event mask.

Návratové hodnoty

Returns a mask to indicated which of the in parameter newmask specified mouse events can be reported. On complete failure, it returns 0.

Příklady

Příklad 1. ncurses_mousemask() example

<?php
$newmask
= NCURSES_BUTTON1_CLICKED + NCURSES_BUTTON1_RELEASED;
$mask = ncurses_mousemask($newmask, &$oldmask);
if (
$mask & $newmask){
    
printf("All specified mouse options will be supported\n");
}
?>

Viz také

ncurses_getmouse()
ncurses_ungetmouse()
ncurese_getch()