Forum und email
ncurses_new_panel

ncurses_new_panel

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_new_panel -- Create a new panel and associate it with window

Popis

resource ncurses_new_panel ( resource window )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window