Forum und email
ncurses_newpad

ncurses_newpad

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_newpad -- Creates a new pad (window)

Popis

resource ncurses_newpad ( int rows, int cols )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

rows

cols