Forum und email
ncurses_newwin

ncurses_newwin

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_newwin -- Create a new window

Popis

resource ncurses_newwin ( int rows, int cols, int y, int x )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Creates a new window to draw elements in.

When creating additional windows, remember to use ncurses_getmaxyx() to check for available space, as terminal size is individual and may vary.

Seznam parametrů

rows

Number of rows

cols

Number of columns

y

y-ccordinate of the origin

x

x-ccordinate of the origin

Návratové hodnoty

Returns a resource ID for the new window.