Forum und email
ncurses_panel_below

ncurses_panel_below

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_panel_below -- Returns the panel below panel

Popis

resource ncurses_panel_below ( resource panel )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

panel

Seznam parametrů

If panel is null, returns the top panel in the stack.