Forum und email
ncurses_panel_window

ncurses_panel_window

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_panel_window -- Returns the window associated with panel

Popis

resource ncurses_panel_window ( resource panel )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

panel