Forum und email
ncurses_pnoutrefresh

ncurses_pnoutrefresh

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_pnoutrefresh -- Copies a region from a pad into the virtual screen

Popis

int ncurses_pnoutrefresh ( resource pad, int pminrow, int pmincol, int sminrow, int smincol, int smaxrow, int smaxcol )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

pad

pminrow

pmincol

sminrow

smincol

smaxrow

smaxcol