Forum und email
ncurses_raw

ncurses_raw

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_raw -- Switch terminal into raw mode

Popis

bool ncurses_raw ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Places the terminal in raw mode. Raw mode is similar to cbreak mode, in that characters typed are immediately passed through to the user program. The differences that are that in raw mode, the interrupt, quit, suspend and flow control characters are all passed through uninterpreted, instead of generating a signal.

Návratové hodnoty

Returns TRUE if any error occurred, otherwise FALSE.