Forum und email
ncurses_resetty

ncurses_resetty

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_resetty -- Restores saved terminal state

Popis

bool ncurses_resetty ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Restores the terminal state, which was previously saved by calling ncurses_savetty().

Návratové hodnoty

Always returns FALSE.