Forum und email
ncurses_savetty

ncurses_savetty

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_savetty -- Saves terminal state

Popis

bool ncurses_savetty ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Saves the current terminal state. The saved terminal state can be restored with ncurses_resetty().

Návratové hodnoty

Always returns FALSE.