Forum und email
ncurses_slk_touch

ncurses_slk_touch

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_slk_touch -- Forces output when ncurses_slk_noutrefresh is performed

Popis

int ncurses_slk_touch ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Forces all the soft labels to be output the next time a ncurses_slk_noutrefresh() is performed.