Forum und email
ncurses_slk_set

ncurses_slk_set

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_slk_set -- Sets function key labels

Popis

bool ncurses_slk_set ( int labelnr, string label, int format )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

labelnr

label

format