Forum und email
ncurses_slk_restore

ncurses_slk_restore

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_slk_restore -- Restores soft label keys

Popis

int ncurses_slk_restore ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Restores the soft label keys after ncurses_slk_clear() has been performed.