Forum und email
ncurses_update_panels

ncurses_update_panels

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_update_panels -- Refreshes the virtual screen to reflect the relations between panels in the stack

Popis

void ncurses_update_panels ( void )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.