Forum und email
ncurses_use_default_colors

ncurses_use_default_colors

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

ncurses_use_default_colors -- Assign terminal default colors to color id -1

Popis

bool ncurses_use_default_colors ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.