Forum und email
ncurses_wmouse_trafo

ncurses_wmouse_trafo

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_wmouse_trafo -- Transforms window/stdscr coordinates

Popis

bool ncurses_wmouse_trafo ( resource window, int &y, int &x, bool toscreen )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window

x

y

toscreen