Forum und email
ncurses_wmove

ncurses_wmove

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_wmove -- Moves windows output position

Popis

int ncurses_wmove ( resource window, int y, int x )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window

y

x