Forum und email
ncurses_wnoutrefresh

ncurses_wnoutrefresh

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_wnoutrefresh -- Copies window to virtual screen

Popis

int ncurses_wnoutrefresh ( resource window )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window