Forum und email
ncurses_wstandend

ncurses_wstandend

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_wstandend -- End standout mode for a window

Popis

int ncurses_wstandend ( resource window )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window