Forum und email
ncurses_wstandout

ncurses_wstandout

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

ncurses_wstandout -- Enter standout mode for a window

Popis

int ncurses_wstandout ( resource window )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

window