Forum und email
newt_checkbox_get_value

newt_checkbox_get_value

(PECL)

newt_checkbox_get_value -- 

Popis

string newt_checkbox_get_value ( resource checkbox )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

checkbox

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity