Forum und email
newt_checkbox_set_flags

newt_checkbox_set_flags

(PECL)

newt_checkbox_set_flags -- 

Popis

void newt_checkbox_set_flags ( resource checkbox, int flags, int sense )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

checkbox

Its description

flags

Its description

sense

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.