Forum und email
newt_checkbox_tree_add_item

newt_checkbox_tree_add_item

(PECL)

newt_checkbox_tree_add_item -- *

Popis

void newt_checkbox_tree_add_item ( resource checkboxtree, string text, mixed data, int flags, int index [, int ...] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

checkboxtree

Its description

text

Its description

data

Its description

flags

Its description

index

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.