Forum und email
newt_checkbox_tree_find_item

newt_checkbox_tree_find_item

(PECL)

newt_checkbox_tree_find_item -- 

Popis

array newt_checkbox_tree_find_item ( resource checkboxtree, mixed data )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

checkboxtree

Its description

data

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity