Forum und email
newt_checkbox_tree_get_current

newt_checkbox_tree_get_current

(PECL)

newt_checkbox_tree_get_current -- 

Popis

mixed newt_checkbox_tree_get_current ( resource checkboxtree )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

checkboxtree

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity