Forum und email
newt_checkbox_tree_get_entry_value

newt_checkbox_tree_get_entry_value

(PECL)

newt_checkbox_tree_get_entry_value -- 

Popis

string newt_checkbox_tree_get_entry_value ( resource checkboxtree, mixed data )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

checkboxtree

Its description

data

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity