Forum und email
newt_checkbox_tree_get_multi_selection

newt_checkbox_tree_get_multi_selection

(PECL)

newt_checkbox_tree_get_multi_selection -- 

Popis

array newt_checkbox_tree_get_multi_selection ( resource checkboxtree, string seqnum )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

checkboxtree

Its description

seqnum

Its description

Návratové hodnoty

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity