Forum und email
newt_checkbox_tree_set_current

newt_checkbox_tree_set_current

(PECL)

newt_checkbox_tree_set_current -- 

Popis

void newt_checkbox_tree_set_current ( resource checkboxtree, mixed data )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

checkboxtree

Its description

data

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.