Forum und email
newt_checkbox_tree_set_entry_value

newt_checkbox_tree_set_entry_value

(PECL)

newt_checkbox_tree_set_entry_value -- 

Popis

void newt_checkbox_tree_set_entry_value ( resource checkboxtree, mixed data, string value )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

checkboxtree

Its description

data

Its description

value

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.