Forum und email
newt_component_add_callback

newt_component_add_callback

(PECL)

newt_component_add_callback -- 

Popis

void newt_component_add_callback ( resource component, mixed func_name, mixed data )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

component

Its description

func_name

Its description

data

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.