Forum und email
newt_component_takes_focus

newt_component_takes_focus

(PECL)

newt_component_takes_focus -- 

Popis

void newt_component_takes_focus ( resource component, bool takes_focus )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

component

Its description

takes_focus

Its description

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.